PROČ SI PŘIPRAVIT TISKOVÁ DATA

KVALITA VÝSTUP

Správně připravená tisková data zajišťují vysokou kvalitu tištěného výstupu. Pokud jsou data špatně připravena, může to vést k nežádoucím výsledkům, jako jsou rozmazané obrázky nebo nesprávné barvy.

EFEKTIVITA VÝROBY:

Správně připravená data nám umožňují snadněji a rychleji provádět tiskové úkony, což může vést k nižším nákladům a zkrácení doby čekání.

MINIMÁLNÍ CHYBY:

Špatně připravená data mohou vést k chybám během tisku, což může znamenat ztrátu času, materiálu a peněz.

JAK SI PŘIPRAVIT TISKOVÁ DATA?

SPRÁVNÝ FORMÁT:

Ujistěte se, že jsou Vaše tisková data ve správném formátu. Preferujeme formáty jako PDF, AI, EPS nebo SVG. Případně TIFF, JPEG či PNG s vysokým rozlišením (3OO DPI).

OBJEKTY:

PÍSMO:

LINKY:

Všechny objekty musí být převedeny na křivky. Všechny objekty musí být vloženy přímo do dokumentu není možné použít externí odkazy.

Všechny texty musí být konvertovány na křivky. Pokud tak neučiníte, může dojít k nechtěným změnám fontu, ztrátě diakritiky nebo dokonce k výpadku textu. Doporučujeme nepoužívat písmo menší než velikost 5 bodů.

Minimální tloušťka linek by měla být alespoň O,25 bodu. Pokud je tloušťka menší, existuje riziko, že se čára nevytiskne nebo bude velmi málo viditelná.

BARVY:

Pokud jsou data v jiném barevném prostoru než CMYK, nemůžeme zaručit přesnost reprodukce barev.

Při práci s barvami je klíčové zajistit, aby vaše tisková data odpovídala barevnému modelu CMYK.

SPADÁVKA:

Je přesah min. 2mm, aby při řezání nedošlo ke vzniku bílých okrajů.

OŘEZOVÉ ZNAČKY:

Ohraničují výsledný formát, na který bude daná tiskovina oříznutá.

BEZPEČNOSTNÍ OKRAJ:

je velmi důležitý při řezání za touto linií by neměly být umístěny žádné důležité části grafiky. Tento okraj by měl být 3-5mm od linie řezu směrem dovnitř.

PRŮHLEDNOST:

Prosíme, abyste při ukládání dat dbali na to, aby průhlednosti byly sloučeny.

Nejjednodušší cestou je při exportu z grafického programu zvolit standardní tiskové PDF ve verzi PDF/X-1a:2001.